પાલનપુરથી મેહુલ જોષીની કલમે

પથ્થર

 

હાથને મારા તમારી બંદગી મંજુર ના હો,

 

જિંદગી છે દેન તારી જિંદગીનો સુર ના હો.

 

સામટી આવી મળે આ વેદના ભાગ્ય મહી જો,

 

તોય ના થાશે કદીકે આ ચહેરે નુર ના હો.

 

એટલી તાકાત તો છે કે લડી નાખીશ હું પણ,

 

દુઃખ મારા હે ખુદા તારી દયાથી દૂર ના હો.

 

આમ જો પથ્થર બની પૂજાય તું આ જગે તો,

છે;મને ઈચ્છા હવે આ લાગણીના પૂર ના હો…….મેહુલ.

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s

ટૅગ સમૂહ

%d bloggers like this: