પાલનપુરથી મેહુલ જોષીની કલમે

Archive for the ‘અંગત’ Category

આભાર !!

મિત્રો,કેટલાય સમય થી મારી એક ઈચ્છા હતી કે હું પણ મારા બ્લોગ મિત્રો સાથે જોડાઉં.અને મારી આ ઈચ્છા ને સાકાર કરવા મારા બે મિત્રો માનવ ભાઈ અને રમેશ ભાઈ એ બહુજ મેહનત કરી અને મારી આ ઈચ્છા પુરી કરી.મિત્રતામાં આભાર શબ્દ અતડો લાગે પણ આભાર વગર સારું પણ ના લાગે,તો એવા મારા બે મિત્રો નો આભાર……..

Advertisements

ટૅગ સમૂહ

%d bloggers like this: