પાલનપુરથી મેહુલ જોષીની કલમે

Archive for the ‘અછાંદસ’ Category

ગાંધી

મરણ ને બાદ પણ કોઈ રડે ખરું?

કોઈ પસ્તાય ખરું?

ના,આ વાત મેં અમસ્તી જ નથી પૂછી.

કારણ,મેં જોયું છે,

પુતળા ને ફોટા માં થી નીકળતા ગાંધી ના આંસુ ને………

Advertisements

ટૅગ સમૂહ

%d bloggers like this: