પાલનપુરથી મેહુલ જોષીની કલમે

Posts tagged ‘ગઝલ’

છે પ્રણય આગવી રીત

છે પ્રણય આગવી રીત ને આગવી રીતથી થાય છે,
થાય ઉજાગરા યાદમાં એટલા તોજ સમજાય છે.

જે મળે છે હવે સામું એમાં મને ભાસ તારો બધે,
પ્રમને આંધળો પણ ભલા એમ થોડો કહેવાય છે.

આમ તો આ સમય જાય છે એજ પ્રતિક્ષા તારી લઈ,
તુંજથી આમ અળગા થઈ એક ક્ષણ ના રહેવાય છે.

આપ આવો મને યાદને આંખ મારી રડી જાય આ,
પાપણોથીય આ ભાર થોડો અશ્રુનો સહેવાય છે.

ના થશે જે તમે યાદ ના આવશો ઓ ખુદા આમતો,
ને છતાં માનવી કેમ પથ્થરોને આ ખોળતો જાય છે.

મેહુલ જોષી

છંદ વિધાન – ગાલગા ગાલગા ગાલગા ગાલગા ગાલગા ગાલગા

Thanks www.vinelamoti.com

Advertisements

પ્રણય [મારી પ્રથમ ગઝલ]

નો’તી ખબર કે જીંદગી માં આમ અડચણ આવશે,
સામે કદી ચાલી અને દુઃખોનુ સગપણ આવશે.

દોસ્તો, યુગો લાગી ગયા એ શોધ માં દિલને અહીં,
એને ખબર શું કે પ્રણય પંથે જ સમજણ આવશે.

જો શોધ ચાલે દંભ માં કે કોણ જીવે છે અહીં,
તો હાથમાં આ આપણા સૌની જ દરપણ આવશે.

થાશે નહી કોઈ ખુલાસા તોય લોકો જાણશે,
આ આંસુની થાશે કદર,એકાદ એ ક્ષણ આવશે.

જો જે હશે તારા અબોલા ભાગ્ય સંગાથે કદી,
તો લાગશે અઢળક તરસ ને ભાગ્યમાં રણ આવશે.

મેહુલ જોષી

ટૅગ સમૂહ

%d bloggers like this: